Poniższa lista kodów błędów dotyczy modelu Junkers Eurostar

 

A7 Przerwa lub spięcie w obwodzie czujnika temperatury c.w.u. Sprawdzić czujnik temperatury c.w.u. i kabel podłączeniowy

AC Brak połączenia elektrycznego między modułem wsuwanym a modułem Heatronic. Sprawdzić kabel łączący moduły.

Ad Uszkodzony czujnik temperatury zasobnika. Sprawdzić, czy nie ma przerwy lub spięcia w obwodzie czujnika lub kablu przyłączeniowym czujnika.

b1 Wtyczka kodująca. Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, ew. wymienić.

C1 Presostat otworzył się podczas pracy. Sprawdzić presostat i rurki połączeniowe.

C4 Presostat nie otwiera się w stanie spoczynku. Sprawdzić presostat.

C6 Presostat nie zamyka się. Sprawdzić presostat, mechanizm odwodzący i rurki połączeniowe.

CC Przerwa w czujniku temperatury zewnętrznej w regulatorze

TA Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej i kabel połączeniowy.

d1 Brak zwrotnego sygnału napięciowego z LSM. Sprawdzić okablowanie z LSM. Zadziałał ogranicznik ogrzewania podłogowego.

E0 Wewnętrzny błąd na płycie głównej. Sprawdzić styki elektryczne, przewody zapłonowe, w razie potrzeby wymienić płytę główną .

E2 Przerwa lub spięcie w obwodzie czujnika temperatury zasilania.. Sprawdzić czujnik temperatury zasilania NTC i kabel przyłączeniowy.

E9 Zadziałał ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB). Sprawdzić czujnik temperatury zasilania NTC, wybieg pompy, bezpiecznik na płycie głównej, STB, odpowietrzyć kocioł.

EA Brak prądu jonizacyjnego. Sprawdzić, czy zawór gazowy jest otwarty, ciśnienie w przyłączu gazowym, podłączenie do sieci, elektrodę zapłonową i kabel, elektrodę jonizacyjną z kablem, odprowadzenie spalin i stężenie CO2.

F7 Nieprawidłowy sygnał jonizacji. Sprawdzić, czy elektroda jonizacyjna i kabel nie pękły lub nie zostały przecięte, sprawdzić, czy w skrzynce sterującej modułu Heatronic nie ma wilgoci.

FA Prąd jonizacyjny po wyłączeniu regulatora. Sprawdzić okablowanie armatury gazowej i armaturę gazową.