Mimo regularnych serwisów nie unikniesz napraw swojego kotła gazowego Junkers. Aby pomóc w diagnozie problemu i szybko naprawić kocioł firma Junkers wyposażyła je w narzędzie diagnostyczne. Za pomocą poniższej tabeli łatwo będzie znaleźć rozwiązanie większości usterek:

sygnalizacja usterki/błędu przyczyna postępowanie serwisu

Pulsuje reset i dioda koloru zielonego nr2 (45°C)

zabezpieczenie przed przegrzaniem Sprawdzić stan wody w instalacji, stan czujnika przegrzania, pompę. Jeżeli to nie pomogło zgłosić naprawę do serwisu.
Pulsuje reset i dioda koloru zielonego nr3 (60°C) błąd zapłonu, słaba jonizacja  Sprawdzić czy jest gaz, jeżeli jest wezwać serwis.
Pulsuje reset i dioda koloru zielonego nr4 (75°C) płomień wykryty przed zapłonem   Sprawdzić podzespoły kontrolne, zapłonowo joniacyjne. 
Pulsuje reset i dioda koloru zielonego nr5 zadziałał presostat lub zabezpieczenie przed wypływem spalin  sprawdzić komin i presostat
Pulsuje reset i dioda koloru zielonego nr3 i nr5 (90°C) zadziałał czujnik temperatury NTC C.O. wezwać serwis aby wymienić czujnik NTC
Pulsuje reset i dioda koloru zielonego nr3 i nr5 (90°C) zadziałał czujnik temperatury NTC C.W.U. wezwać serwis aby wymienić czujnik NTC
Pulsuje reset i dioda koloru zielonego nr3 i nr5 (90°C) lekkie przegrzanie wezwać serwis aby wymienić czujnik NTC